top of page

Eggriculture Foods Ltd. 

egg factory pic.jpg

Egggriculture Foods Ltd. 防滑型地坪交付

Eggriculture symbol.jpg

Eggriculture(香港创业板代码:8609)从事蛋制品的生产和销售。目前是新加坡食品局授权生产新鲜鸡蛋的三层农场之一。其农场在新加坡占地 13公顷农田,拥有约 500,000 只鸡,平均每天产 500,000 个新鲜鸡蛋。

 

Forintech负责为工厂的不同区域安装ForinCrete AS1 防滑型聚氨酯砂浆地坪,以满足其多水生产的防滑需求。

 

 


项目画廊

bottom of page