top of page

Nhà máy Cornex

Cornex cm building pic.jpg

Lắp đặt bộ phân tán ForinCrete SL-ESD tại Cornex

cornex logo.jpg

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MỚI CORNEX. ("CORNEX") chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ pin lưu trữ năng lượng, pin xe điện và hệ thống quản lý năng lượng. Trọng tâm của họ là cung cấp các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp thế giới cho các ứng dụng năng lượng mới trên toàn cầu.

 

CORNEX dẫn đầu sự đổi mới về vật liệu, cấu trúc, công nghệ sản xuất và mô hình kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng điện hóa, xe điện và xe thương mại. Với tầm nhìn chiến lược về sự tiến bộ liên tục, CornEX đặt mục tiêu dẫn đầu ngành thông qua sản xuất tiên tiến, ra mắt sản phẩm đổi mới và nỗ lực nghiên cứu liên tục. Cam kết của họ về khả năng dẫn đầu ngành, khả năng mở rộng và tính hiệu quả giúp họ có thể tiếp cận toàn bộ chuỗi công nghiệp một cách hiệu quả.

Forintech được giao nhiệm vụ tiến hành lắp đặt sàn phân tán ForinCrete SL-ESD.

 


Hình ảnh dự án

bottom of page