top of page

Sản phẩm theo ngành

Thực phẩm & Đồ uống

Các cơ sở sản xuất thực phẩm và đồ uống bao gồm nhiều khu vực chế biến và không chế biến, mỗi khu vực đều có những thách thức riêng biệt như điều kiện ẩm ướt, biến đổi nhiệt độ, cường độ đi lại cao hoặc tiếp xúc với hóa chất ăn mòn, chất điện tử. Do đó, mọi khu vực đều cần phải triển khai hệ thống sàn phủ bảo vệ. Tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về vệ sinh và an toàn, bao gồm các quy định của địa phương và nguyên tắc HACCP, đồng thời có khả năng chịu đựng các điều kiện đặc thù. Forintech cung cấp nhiều lựa chọn về hệ thống phủ sàn đặc biệt với thiết kế rõ ràng để giải quyết các yêu cầu trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và đồ uống.

nước giải khát Floor.PNG
Forincrete SL_F_B.png

ForinCrete SL

Tìm hiểu thêm ➔

Forincrete AS1_F_B.png

ForinCrete AS1

Tìm hiểu thêm ➔

Forincrete MT_F_B.png

ForinCrete MT

Tìm hiểu thêm ➔

Forincrete HA_F_B.png

ForinCrete HA

Tìm hiểu thêm ➔

ForinCoat EP_F_B.png

ForinCoat EP

Tìm hiểu thêm ➔

Forincrete MF_F_B.png

ForinCrete MF

Tìm hiểu thêm ➔

Forincrete AS2_F_B.png

ForinCrete AS2

Tìm hiểu thêm ➔

Forincrete UD_F_B.png

ForinCrete UD

Tìm hiểu thêm ➔

Forincoat PU_F_B.png

Lớp phủ PU

Tìm hiểu thêm ➔

Forincrete cove PU_F_B.png

ForinCrete Cove PU

Tìm hiểu thêm ➔

bottom of page