top of page

Nhà máy Hikvision AGV

hik headquarters.jpg

Hệ thống đa dạng được áp dụng để đáp ứng môi trường sản xuất khắt khe tại Hikvision

Hikvision's logo

Hikvision là nhà cung cấp giải pháp IoT hàng đầu thế giới với năng lực cốt lõi là video. Với lực lượng lao động R&D rộng khắp và có tay nghề cao, Hikvision sản xuất một bộ sản phẩm và giải pháp toàn diện cho nhiều thị trường dọc. Ngoài ngành bảo mật, Hikvision còn mở rộng phạm vi hoạt động sang các ngành công nghệ nhà thông minh, tự động hóa công nghiệp và điện tử ô tô để đạt được tầm nhìn dài hạn. Các sản phẩm của Hikvision cũng cung cấp thông tin kinh doanh mạnh mẽ cho người dùng cuối, có thể giúp hoạt động hiệu quả hơn và đạt được thành công thương mại lớn hơn.

Forintech được giao nhiệm vụ lắp đặt sàn láng nền Forincrete SL-ESD PU cho tập đoàn Hikvision, với tổng diện tích lắp đặt khoảng 560.000m2 trên khắp 4 thành phố

Hình ảnh dự án

bottom of page