top of page

Hội thảo trung gian hóa chất, hóa chất và dược phẩm Jiumu

jm building pic.jpg

Lắp đặt Forintech MF đáp ứng yêu cầu sản xuất của Jiumu Chemical

jm logo.jpg

Công ty TNHH Hóa chất Yên Đài Jiumu cam kết phát triển và sản xuất vật liệu OLED, vật liệu OPC và các hóa chất tốt khác.

 

Công ty bao gồm một trụ sở chính và một cơ sở sản xuất. Trụ sở chính đặt tại Khu công nghiệp Dajijia, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Yên Đài. Nó có hai hội thảo tổng hợp và một hội thảo toàn diện .

 


Hình ảnh dự án

bottom of page