top of page

Sân bay Hải Lạp Nhĩ

airport pic.jpg

Tham gia lắp đặt sàn ForinCrete MF cho sân bay Hailar

Sân bay Hulunbeier Hailar là một sân bay quốc tế phục vụ quận Hailaer của Hulunbuir , một thành phố cấp tỉnh Nội Mông, Trung Quốc.

Forintech được giao nhiệm vụ lắp đặt tổng cộng 20.000m2 sàn ForinCrete MF.

Hình ảnh dự án

bottom of page