top of page

Nhà máy thực phẩm @ Mandai

real mandai factory building pic.png

Lắp đặt sàn ForinCrete MF cho Nhà máy Dịch vụ & Thực phẩm Phương Đông

oriental food services logo.png

Oriental Food & Services Pte Ltd được thành lập năm 2004 với vai trò là nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm đông lạnh Nhật Bản. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng mở rộng và thay đổi của thị trường địa phương, từ đó đến nay chúng tôi đã đưa vào thị trường nhiều loại sản phẩm thủy sản đông lạnh cũng như thực phẩm đông lạnh Nhật Bản để đáp ứng nhu cầu. Tính đến năm 2012, Oriental Food & Services đã được khẳng định vững chắc là một trong những nhà cung cấp hải sản đông lạnh và thực phẩm đông lạnh Nhật Bản lớn tại Singapore.

Forintech được giao nhiệm vụ tiến hành lắp đặt Hệ thống ForinCrete MF 4-6mm cho nhà máy Oriental Food & Services đặt tại Mandai.

Hình ảnh dự án

bottom of page